Een knal voor de Schufa buck: Nieuw arrest van het Hooggerechtshof van Schleswig

Volgens de uitspraak van het Oberlandesgericht Schleswig zal Schufa de restschuldvrijstellingsnota niet langer drie jaar mogen bewaren, zoals voorheen het geval was, maar moet zij deze na zes maanden definitief wissen. Welke effecten en gevolgen heeft dit voor de betrokkenen? Gastcommentaar van Johann Tillich, schuldhulpverlener en voorzitter van de Verein für Existenzsicherung e. V. (Vereniging tot veiligstelling van het bestaan).

1.) Verlichting voor consumenten

Zelfs een enkele vermelding in het Schufa-register kan verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokken consument. Dit komt omdat elk bedrijf – ongeacht of het een KMO of een grote onderneming is – gewoonlijk de betalingsvoorwaarden van zijn klanten controleert alvorens een zakelijke transactie aan te gaan. Enerzijds dient deze maatregel ter bescherming van de leveranciers, omdat zij zich zo kunnen beschermen tegen mogelijke wanbetalingen. Anderzijds worden de consumenten ook beschermd tegen eventuele financiële moeilijkheden. Wie al met betalingsproblemen kampt, zal het waarschijnlijk moeilijk hebben om een extra financiële last te dragen. Daarom is zo’n Schufa-biljet volkomen logisch. Het probleem was echter dat de zogenoemde restschuldvrijstellingsnota drie jaar werd bewaard. Dit maakte het voor consumenten moeilijk om verdere transacties aan te gaan en bijvoorbeeld een mobieletelefooncontract af te sluiten. Omdat het genoemde biljet nu al na een half jaar wordt geschrapt, kan de consument eerder opgelucht ademhalen.

2.) Niet altijd voordelig

Indien de kwijtschelding van de restschuld overeenkomstig de huidige uitspraak van het Oberlandesgericht reeds na zes maanden is geschrapt, heeft de consument de kans om reeds na deze termijn een nieuwe lening aan te gaan of de begeerde mobiele telefoon inclusief contract te kopen. Zeker, dit gaat gepaard met een kleine mate van extra vrijheid. Maar het nodigt ook uit om weer in de financiële problemen te komen. Degenen die, zoals in het verleden, ten minste drie jaar hebben moeten wachten alvorens een nieuw koopcontract te sluiten, zullen waarschijnlijk voorzichtiger en bedachtzamer te werk gaan. Dit kan het risico dat u een ondoordachte nieuwe aankoopbeslissing neemt, tot een minimum beperken.

3.) Handelaren nemen ook een kijkje

Johann Tillich - schuld adviseurTe vrezen valt dat handelaren ook strenger zullen toezien op het sluiten van contracten met klanten. Zelfs indien de restschuldvrijstellingsnota uit het Schufa-register is geschrapt, kan contact met de desbetreffende controle-instanties, zoals Creditreform, helpen om meer te weten te komen over de huidige financiële situatie van potentiële klanten.

Wat betekent dat precies? Vraag het aan Valentin Schulte, econoom en student bij het advocatenkantoor Dr. Thomas Schulte, Berlijn.

Valentin Schulte: „De rechtmatigheid van gegevensverwerking of gegevensoverdracht is gestandaardiseerd in de Europese verordening gegevensbescherming (DSGVO) en geconcretiseerd in de federale wet gegevensbescherming (BDSG). Bij gebrek aan toestemming van de betrokkenen is de enige rechtvaardiging voor de opslag van het kenmerk „kwijting van een restschuld“, dat Schufa uit centrale registers haalt, artikel 6 I, onder f), DSGVO. Het Oberlandesgericht Schleswig spreekt dit tegen in zijn motivering van het vonnis, aangezien dit niet verenigbaar is met het toepasselijke recht, met name wat betreft de termijn van zes maanden voor de schrapping uit § 3 van de verordening inzake openbare aankondigingen in insolventieprocedures op het internet (InsoBekV). Praktisch gezien hebben consumenten dus de mogelijkheid om reeds zes maanden na de verlening van kwijting voor de restschuld Schufa te verbeteren en weer volledig aan het economische leven deel te nemen“.

Conclusie

In het algemeen is het raadzaam geen overhaaste nieuwe aankopen te doen en zorgvuldig te kijken wanneer u een nieuwe auto of een wasmachine koopt. De professionele steun van een ervaren schuldhulpverlener kan goud waard zijn.

Auteur Johann Tillich is schuldhulpverlener en voorzitter van de Verein für Existenzsicherung e. V. (Vereniging tot veiligstelling van het bestaan).

Contact:
Verein für Existenzsicherung e. V.
Hermann-Löns-Straße 14
85757 Karlsfeld bij München
Telefoon: +49 (0) 8131 93 298
Fax: +49 (0) 8131 99 65 36
e-mail: info@vfe.de 
web: https://www.vfe.de 

PRESSEKONTAKT

Bausch Enterprise Information
Max Bausch

Emdener Straße 37
10551 Berlin

Website: bausch-enterprise.de
E-Mail : info@bausch-enterprise.de
Telefon: 00493040893638
Telefax: 00493040893639