Pojedynczy wpis do rejestru Schufa ma daleko idące konsekwencje dla konsumentów. Wyższy Sąd Krajowy w Szlezwiku orzekł, że w przyszłości Schufa nie będzie już mogła przechowywać noty zwalniającej z długu resztkowego przez okres trzech lat, jak to miało miejsce wcześniej. Konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców?Artikel lesen

Ein einziger Eintrag im Schufa-Register hat weitreichende Folgen für Verbraucher. Das Oberlandesgericht Schleswig entschied, dass die Schufa zukünftig den Restschuldbefreiungsvermerk nicht mehr wie bisher üblich drei Jahre lang speichern darf. Auswirkungen für Verbraucher und Händler?Artikel lesen